Prosjektadministrative tjenester

  • Dokumentkontroller elektro- og automasjons prosjekter
  • Saksbehandler/prosjektingeniør
  • Teknisk tegner AutoCAD 2D oljeplattformer, beregninger, analyse, vektestimering
  • Dispatcher for VVS, kulde og kjøle teknisk personell
  • Dispatcher, ordre og dataregistrering i ERP system
  • Teknisk tegner automasjon samferdsel
  • Tverrfaglig markedskoordinator til VVS Entreprenør (VVS ingeniør, bidra til utvikling av interne prosjekter, jobbe sammen med forretningsutvikler for å støtte avdelinger med salg og markedsføring. Videreutvikling av bedriften)
  • Prosjektingeniør/tegner Elektro (sykehus)
  • Prosjektingeniør og tegner. Elektroprosjektering AutoCAD
  • Teknisk salg og administrative oppgaver