Olje og gass, Prosess og Maritim

 • Servicetekniker Byggautomatisering sentral driftskontroll
 • Programutvikler / ingeniør spesialprogramvare mot offshore kostestimering og vektestimering
 • Konstruktør subsea ProE (ProEngineer)
 • Prosjektingeniør maritime installasjoner vektestimering
 • Laboratorieteknikker oljeanalyser
 • Konstruktør maritime konstruksjoner / FPSO 2D og 3D modellering
 • Prosjektingeniør olje og gass, vektestimering offshore befaringer
 • Konstruktør maritime konstruksjoner / FPSO 2D og 3D modellering
 • Driftstekniker prosess, renseteknikk
 • Prosjektmedarbeider brann, gass og navigasjonsprodukter mot skipsverft og offshore (pre-engineering, lede gjennomføring av prosjekter)

 • Prosjektleder ny miljøteknologi for skip. Ingeniør med kjennskap til skip / maskinrom for å lede prosjekter innen miljøteknologi for store skip. Korrosjonsbeskyttelse av ballasttanker.