Byggautomasjon

Tekniker stillinger

 • Servicetekniker Byggautomatisering sentral driftskontroll
 • Servicetekniker / Klimatekniker byggautomatisering
 • Automatiker byggautomasjon teknisk service
 • Servicetekniker byggautomasjon, automatikk regulering
 • Servicetekniker automatikk og klimasystemer
 • Servicetekniker Byggautomasjon automatikk klimakontroll regulering vaktordning
 • Servicetekniker Byggautomasjon automatikk service klima
 • Servicetekniker byggautomasjon

Prosjektingeniør - Serviceingeniør

 • Serviceingeniør Byggautomasjon
 • Serviceingeniør Byggautomatisering service prosjektering idriftsettelse og dokumentasjon
 • Serviceingeniør byggautomatisering service prosjektering
 • Prosjektingeniør / programmerer: Utvikling og design av programmer og grafiske bilder i
 • SCADA. Idriftsette komplette automasjonsprosjekter, integrasjon av styresystemer, codesys PLS og Citect
 • Serviceingeniør byggautomasjon og energi - klima


Prosjektledelse

 • Prosjektleder byggautomasjon
 • Prosjektleder byggautomasjon klima automatikk
 • Prosjektleder automatikk og klimakontroll
 • Prosjektleder byggautomasjon
 • Prosjektleder Byggautomasjon prosjektering økonomisk og teknisk ansvar for prosjekter

 • Teknisk support Byggautomasjon
 • Salgssjef byggautomasjon
 • Salgssjef og entreprenør byggautomasjon